การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 707
22 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 507
23 ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2.เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ เขียนโดย Super User 754
24 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 658
25 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 542
26 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 618
27 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 412
28 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 505
29 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 409
30 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 409

Page 3 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat