hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกโควตา เขียนโดย Super User 772
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกโควตา เขียนโดย Super User 675
ประกาศ ! แจ้งการหยุดการเรียนการสอน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 เขียนโดย Super User 364
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สื่อการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 601
ประกาศ! ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานทะเบียน และเจ้าหน้าที่งานแผนงานและความร่วมมือ เขียนโดย Super User 715
ประกาศ! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 738
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 543
ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2.เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ เขียนโดย Super User 787
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 698
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 572

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.