การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสร์ เขียนโดย Super User 349
32 ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนผุ้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1119
33 ประกาศ ! รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 990
34 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา เขียนโดย Super User 513
35 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 683
36 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 824
37 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์หนังสั้นชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร "กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)" เขียนโดย Super User 539
38 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 341
39 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ฉบับแก้ไข) เขียนโดย Super User 419
40 ปฏิทินการปฏิบัติงานทวิภาคีอาชีวศึกษากาญจนบุรี เขียนโดย Super User 357

Page 4 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat