hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ เขียนโดย Super User 776
ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 1.เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 2.เจ้าหน้าที่งานวางแผนงานและงบประมาณ เขียนโดย Super User 1006
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 943
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 3 เขียนโดย Super User 787
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 878
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 659
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 713
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 616
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 643
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสร์ เขียนโดย Super User 581

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com