hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 653
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 444
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 527
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีารศึกษา 2559 รอบ 2 เขียนโดย Super User 430
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 436
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคณิตศาสร์ เขียนโดย Super User 379
ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนผุ้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1142
ประกาศ ! รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1014
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา เขียนโดย Super User 539
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 707

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.