hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนผุ้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1323
ประกาศ ! รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1204
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา เขียนโดย Super User 733
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 918
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย Super User 1045
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์หนังสั้นชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร "กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)" เขียนโดย Super User 784
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 557
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (ฉบับแก้ไข) เขียนโดย Super User 616
ปฏิทินการปฏิบัติงานทวิภาคีอาชีวศึกษากาญจนบุรี เขียนโดย Super User 619
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เขียนโดย Super User 435

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com