การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เขียนโดย Super User 252
42 ประกาศ ! เรื่องการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 498
43 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา เขียนโดย Super User 467
44 ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ กลุ่มวิชา 304 เขียนโดย Super User 427
45 ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ กลุ่มวิชา 311 เขียนโดย Super User 356
46 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 452
47 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 520
48 ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 393
49 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย Super User 416
50 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาาต่อระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเพิ่มเติม (โควตา) เขียนโดย Super User 751

Page 5 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat