hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 478
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 546
ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 413
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย Super User 436
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาาต่อระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเพิ่มเติม (โควตา) เขียนโดย Super User 800
ประกาศ ! เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย Super User 822
ประกาศ! ผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 861
ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 984
ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 542
ประกาศ ! กำหนดการแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แข่งขัน เขียนโดย Super User 556

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.