hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! เรื่องการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 เขียนโดย Super User 654
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาพลศึกษา เขียนโดย Super User 629
ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ กลุ่มวิชา 304 เขียนโดย Super User 589
ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพักงานราชการ กลุ่มวิชา 311 เขียนโดย Super User 513
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 612
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)รอบ2 เขียนโดย Super User 689
ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 538
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เขียนโดย Super User 559
ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาาต่อระดับประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเพิ่มเติม (โควตา) เขียนโดย Super User 961
ประกาศ ! เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย Super User 971

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com