การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
51 ประกาศ ! เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย Super User 797
52 ประกาศ! ผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 834
53 ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 953
54 ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 524
55 ประกาศ ! กำหนดการแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แข่งขัน เขียนโดย Super User 525
56 ประกาศ ! วอศ.กจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 402
57 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไปและงานหลักสูตรการเรียนการสอน (2) เขียนโดย Super User 628
58 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 507
59 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (2) เขียนโดย Super User 146
60 ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 590

Page 6 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat