การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่ำแหน่งครู เขียนโดย Super User 420
62 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี เขียนโดย Super User 532
63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 589
64 ประกาศ ! การประมูลร้านจำหน่ายอาหาร เขียนโดย Super User 817
65 ประกาศ วิทยาอาชีวศึกษารับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เขียนโดย Super User 2494
66 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษ ระดับปริญญาตรี ( ทวิภาคี) เขียนโดย Super User 817
67 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เขียนโดย Super User 1104
68 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. เขียนโดย Super User 670
69 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เขียนโดย Super User 800
70 ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช เขียนโดย Super User 1278

Page 7 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat