hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ! ผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 1075
ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 1200
ประกาศ ! ประกาศผลกการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) แก้ไขเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 747
ประกาศ ! กำหนดการแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge ระดับ ปวช. และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แข่งขัน เขียนโดย Super User 770
ประกาศ ! วอศ.กจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 663
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไปและงานหลักสูตรการเรียนการสอน (2) เขียนโดย Super User 846
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 726
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (2) เขียนโดย Super User 395
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 824
ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่ำแหน่งครู เขียนโดย Super User 643

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com