hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! วอศ.กจ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 436
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารทั่วไปและงานหลักสูตรการเรียนการสอน (2) เขียนโดย Super User 653
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 534
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม (2) เขียนโดย Super User 162
ประชาสัมพันธ์คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 614
ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการต่ำแหน่งครู เขียนโดย Super User 444
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทวิภาคี เขียนโดย Super User 556
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 607
ประกาศ ! การประมูลร้านจำหน่ายอาหาร เขียนโดย Super User 844
ประกาศ วิทยาอาชีวศึกษารับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เขียนโดย Super User 2647

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.