การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่ระดับประกาศนียบัตร เขียนโดย Super User 1245
72 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส เขียนโดย Super User 1138
73 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก(โควตา) เขียนโดย Super User 1127
74 ประกาศ ! ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) เขียนโดย Super User 1528
75 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เขียนโดย Super User 744
76 ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 645
77 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 543
78 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 585
79 ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 262
80 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน เขียนโดย Super User 2951

Page 8 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat