การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
81 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 537
82 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เขียนโดย Super User 1206
83 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เขียนโดย Super User 1457
84 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส เขียนโดย Super User 2607
85 ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) เขียนโดย Super User 1210
86 ประกาศ วอศ.กจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกัน เขียนโดย Super User 844
87 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ปี2556 เขียนโดย Super User 647
88 ประผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) เขียนโดย Super User 631
89 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 78
90 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 (2) เขียนโดย Super User 86

Page 9 of 11

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Computer Graphic Room by amnaj meerat