hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทำความสะอาด เขียนโดย Super User 666
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 565
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 601
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 282
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน เขียนโดย Super User 3206
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 568
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เขียนโดย Super User 1228
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เขียนโดย Super User 1476
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส เขียนโดย Super User 2642
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) เขียนโดย Super User 1230

ผู้อำนวยการ

boss.jpg

ลิงค์ด่วน สอศ.


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail :kanvc@kanvc.ac.th.