hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 646
ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 321
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน เขียนโดย Super User 3359
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม เขียนโดย Super User 613
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เขียนโดย Super User 1280
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เขียนโดย Super User 1509
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส เขียนโดย Super User 2733
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) เขียนโดย Super User 1280
ประกาศ วอศ.กจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกัน เขียนโดย Super User 911
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ปี2556 เขียนโดย Super User 701

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com