hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. เขียนโดย Super User 1449
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เขียนโดย Super User 1672
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส เขียนโดย Super User 3070
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) เขียนโดย Super User 1466
ประกาศ วอศ.กจ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกัน เขียนโดย Super User 1084
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ปี2556 เขียนโดย Super User 854
ประผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) เขียนโดย Super User 867
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย Super User 308
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 (2) เขียนโดย Super User 296
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 ระดับจังหวัด เขียนโดย Super User 1118

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com