การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

web master

web master www.kanvc.ac.th

# ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตำแหน่ง
1 นายอำนาจ หมีแรต This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 034-511124-117 ครูพิเศษสอน
2 งานสวัสดิการ 034-511124 ต่อ 103
3 งานทะเบียน 034-511124 ต่อ 131
4 งานประกันคุณภาพ 034-511124 ต่อ 113

Tech_room_59

Computer Graphic Room by amnaj meerat