hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2561

 

การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต อำเภอ...ลำลูกา จังหวัดปทุมธานี     รายละเอียดเพิ่มเติม

 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com