hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1/2561

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช 1 และ ปวส1 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 เมษายน 2561

 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com