hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

สัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

สัมภาษณ์นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com