hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

พานักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์

 

รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและครูที่ปรึกษา งานแนะแนวนำนักศึกษาเข้ารับมอบทุนราชประนุเคราะห์
จากผู้ว่าราชการจังหวัด  นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์
นักศึกษา ปวส.2/3 สาขาการบัญชี  นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พัฒนา คุณครูสุปะวีณ์  สุ่ยหล้า ครูที่ปรึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com