hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระเกียรติ ร.10

 


นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นำผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดขึ้น ณ สนามกีฬาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก

..ระบบบริหารสถานศึกษา..


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com