hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นำโดย ผอ.สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 25
๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ "น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู " มอบเกียรติดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ปีประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ebook
ลงนามความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดย ผอ.อาชีวศึกษากาญจนบุรีกับ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพ จาก #วิทยาเทคนิคบ้านค่าย
ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประกอบและถวายพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2558 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถี

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com