hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ebook
ลงนามความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายโดย ผอ.อาชีวศึกษากาญจนบุรีกับ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานประกันคุณภาพ จาก #วิทยาเทคนิคบ้านค่าย
ประมวลภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีท่านผู้อำนวยการ สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประกอบและถวายพระกระยาหารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18 มกราคม 2558 ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถี
วันที่ 15 มกราคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
วิทลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดงานสังสรรค์วันปีใหม่ ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมงานทำบุญปีใหม่ พุทธศักราช 2558

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com