hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ต้อนรับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะ
วันที่ 23 สิงหาคม 2556 เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสปาและสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรนวยไทยสายราชสำนักและสุคนธบำบัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 พิธีสถาปนาคณะกรรมการ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
วันที่ 22สิงหาคม 2556 การประชุมประชาพิจารณ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับสาขาวิชา
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 จัดการแข่งขัน ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวครั้งที่ 4
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS2012
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่ หัวข้อ "แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง"
โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ(กัมพูชา)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com