hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 จัดการแข่งขัน ทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ระดับอาชีวครั้งที่ 4
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา RMS2012
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจัดกิจกรรมวันแม่ หัวข้อ "แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง"
โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ(กัมพูชา)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
พิธีไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มอบเกียรติบัตรดีเด่น และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
คณะทำงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี(นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง)

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com