hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๒ พฤจิกายน ๒๕๕๙
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ (สายที่3) ระดับภาคกลาง ประจำปี 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งทักษะระดับ อศจ.กาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้ครู นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฎิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะศึกษาสมานฉันท์ โดย มีผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
วันที่ 8 พฤศิจกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมFix It Center ซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน รับย้อมผ้า และสอนทำโบว์แสดงความอาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีร่วมทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายแสดงความอาลัยด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี น้อมเกล้าฯถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดงานมฑิตาจิต ร้อยรัก รวมใจ สายใยแห่งความผูกพัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com