hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
งานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ผอ.สุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดกาญจนบุรี 11 กรกฎาคม 2559
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมทวี บุญยเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุ
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรบินสันกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com