hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรบินสันกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด และวันสุนทรภู่
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดพิธีไหว้ครู เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณครู และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเมตตาศิษย์ ครั้งที่ 12559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ผู้บริหารพบนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โครงการครูที่ปรึกษากับการแก้ปัญหาวัยเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนร่มเกล้าเข้าศึกษาดูงานและปรึกษาหารือการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com