hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
วันที่ 8 พฤศิจกายน 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมFix It Center ซ่อมเครื่องใช้ในบ้าน รับย้อมผ้า และสอนทำโบว์แสดงความอาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน วันที่ 28 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีร่วมทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายแสดงความอาลัยด้วย
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี น้อมเกล้าฯถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดงานมฑิตาจิต ร้อยรัก รวมใจ สายใยแห่งความผูกพัน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
การอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559
โครงการสัมมนาปลายภาค นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและการฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่15 กันยายน 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี นายสมภพ ธีระสานต์ เป็นประธานในการประชุม
อบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. 59 - 28 ส.ค. 59

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com