hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
ผู้บริหารและคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา รวมลงนามถวายพระพร 5 ธันาวาคม 2558
กิจกรรมวันเอดส์โลก
วิทยาลัยเข้าร่วมออกร้านงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควประจำปี 58
วอศ.กจ จัดงานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง ให้กับบุคลลากรของวิทยาลัย
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 และ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยูธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการแข่งสิ่งประดิษฐ์
วอศ.กจ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
มหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com