hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยูธยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการแข่งสิ่งประดิษฐ์
วอศ.กจ เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
มหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
มหกรรม การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
คณะผุ้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะผุ้บริหาร ครู เจ้าหน้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาศวันปิยะมหาราช
วอศ.กจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
วอศ.กจ จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียน ปวช.1 ณ ค่ายลูกเสือบ้านครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
วอศ.กจ จัด การแข่งขันกีฬาภายใน หัวข้อ กีฬาสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ อาชีวฯกาญน์เกมส์ 58

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com