hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้


 

 

แสดง # 
ชื่อ
คณะผุ้บริหาร ครู เจ้าหน้า ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาศวันปิยะมหาราช
วอศ.กจ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
วอศ.กจ จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียน ปวช.1 ณ ค่ายลูกเสือบ้านครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
วอศ.กจ จัด การแข่งขันกีฬาภายใน หัวข้อ กีฬาสร้างคน เยาวชนสร้างชาติ อาชีวฯกาญน์เกมส์ 58
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ
โครงการปฐมนิเทศและลงนามสัญญาการฝึกอาชีพนักศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้า วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีรำลึกเทิดทูนพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
วอศ.กจ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีนายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วอศ.กจ จัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ชมวิชาชีพการบัญชี

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com