hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

.. พาณิชยการ - คหกรรม ..
 


 

กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดยมีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช1, ปวช2,ปวช3, ปวส1, ปวส2

คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั้้งหมดที่เกิดขึ้นในงานศูนย์ข้อมูสารเทศ

test

{gallery}001{/gallery}

text

หมวดหมู่รอง

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

..ศิลป์ - ท่องเที่ยว - สามัญ..

 


 


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com