hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

แหล่งเรียนรู้

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควต้า)

 

 

01-01-2562
ประมวลภาพโครงการเค้กปีใหม่ ปีการศึกษา2561

  ประมวลภาพการเค้กปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-31 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
23-12-2561
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ลพบุรี
ทักษะวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ลพบุรี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำภาคการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
21-12-2561
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561  สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
20-12-2561
เทศกาลเค้กปีใหม่ 2562 (โอโห้เค้ก)กับ KanvcStar
เทศกาลเค้กปีใหม่ 2562 (โอโห้เค้ก)กับ KanvcStar

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จัดกิจกรรม เทศกาลเค้กปีใหม่ 2562 (โอโห้เค้ก) พร้อมทั้งประกาศผลการประกวด KanvcStar ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
20-12-2561
ประเมินอวท.ระดับภาค ภาคกลาง 61
ประเมินอวท.ระดับภาค ภาคกลาง 61

 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษา ขนาดกลาง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
20-12-2561
อบรมการใช้รถจักรยานยนต์
อบรมการใช้รถจักรยานยนต์

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
12-12-2561
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561

  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
04-12-2561
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
28-11-2561
การประเมินมาตรฐาน อวท ระดับดีเด่นระดับจังหวัด
การประเมินมาตรฐาน อวท ระดับดีเด่นระดับจังหวัด

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ วิทยาอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถคลิ๊กดูภาพกิจกรรมได้ที่ ==> คลิ๊ก

Read more
26-11-2561
งานประชุมวิชาการ อวท.กาญจนบุรีและแข่งขันทักษะฯ
งานประชุมวิชาการ อวท.กาญจนบุรีและแข่งขันทักษะฯ

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 พฤศิจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก  

Read more

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

ระบบติดตามผู้เรียน SMIS

...งานประกันคุณภาพฯ...


....... ศูนย์บ่มเพาะฯ ......


เผยแพร่ผลงานครู อาจารย์

ลิงค์ด่วน สอศ

สถิติการเข้าชม

ผู้ชม
677
เนื้อหา
704
เว็บลิงก์
53
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
884749

 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com