hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

 
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชมรม การบัญชี ปวช. 2/4 โครงการ พัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เขียนโดย Super User 529
ชมรม การบัญชี ปวช. 2/1 โครงการ บำเพญประโยชน์สถานที่ปฏิบัติธรรม เขียนโดย Super User 432
ชมรม การคลังสินค้า ปวส.1 โครงการนับเหรียญโปรยทาน เขียนโดย Super User 429
ชมรม คอมพิวเตอร์ ปวช. 2/3 โครงการ พัฒนาจิตและประหยัดอดออม เขียนโดย Super User 408
ชมรม การบัญชี ปวส.1/3 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย Super User 392
ชมรมวิชาชีพ การโรงแรม Mini ปวช.2/1 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล เขียนโดย Super User 460
ชมรมวิชาชีพ การท่องเที่ยว ปวช.3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 430
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ปวช. 3/2 โครงการอาเซียนศึกษา เขียนโดย Super User 469
โครง English for you เขียนโดย Super User 384
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เขียนโดย Super User 397

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com