การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ! รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับ ปวช.และ ปวส

รายชื่อปวช.

รายชื่อปวส.


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี การเลื่อนวันทดสอบความรู้และความสามารถของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) คลิดที่นี่เพื่อนอ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...

Page 8 of 10

Tech_room_59

ผู้รับผิดชอบห้องเรียน

ครูอำนาจ หมีแรต 

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround