hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

 

งานทวิภาคี

      โครงการปฐมนิเทศและเซ็นสัญญาฝึกวิชาชีพ ระดับ ปวส. รายละเอียดเพิ่มเติม


       โครงการพี่สอนน้อง รายละเอียดเพิ่มเติม


        โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี รายละเอียดเพิ่มเติม


   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดเพิ่มเติม


 

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com