hosting menu left
hosting menu right

interior design logo

ลิงค์ด่วนหน่วยงานราชการ


 

โครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

ชมรมวิชาชีพการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ได้จัดทำโครงการวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ลดปริมาณขยะและสิ่งของเหลือใช้ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 2 ห้อง 541 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-15 (วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬา และลานเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติม

ประกาศผลประกวด KCVSTAR ปวส

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา ๓๐๕ และรหัสกลุ่มวิชา ๓๑๑

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัสกลุ่มวิชา ๓๐๕ และรหัสกลุ่มวิชา ๓๑๑

รายละเอียดดังแนบ

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดคลิก

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

ประกาศ ! รายชืื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ประกาศ! รายชืื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ! รายชืื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

รายละเอียดดังแนบ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ ! ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี
  2. ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี
  3. รายละเอียดค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  4. ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน บัญชี
  5. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ (ทล.บ.)(ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2560
  6. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560
  7. ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560
  8. ประกาศ ! วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 **คลิก**
  9. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560
  10. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประเภท โควตา (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

... ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...


 


Contribute!
Shop!


website hosting main area bottom

desing by data center. ที่อยู่ เลขที่ 7 ถนนแสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี . tel.034-511124 fax.034-512446 e-mail : DataCenterkanvc@gmail.com