>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายบัญชา บำรุงญาติ ครูชำนาญการ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสดและสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวนางสาววิภาพร อยู่สําอางค์ นักศึกษา ปวส.๑ แผนกอาหารและโภชนาการ เนื่องจากบ้านประสบเพลิงไหม้

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายบัญชา บำรุงญาติ ครูชำนาญการ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสดและสิ่งของ ให้แก่ครอบครัวนางสาววิภาพร อยู่สําอางค์ นักศึกษา ปวส.๑ แผนกอาหารและโภชนาการ เนื่องจากบ้านประสบเพลิงไหม้ ที่บ้านเลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Related Articles