>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการ และนายพินิจ สัตบุตร์ ครูชำนาญการพิเศษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวนวรัตน์ บุญสินทร นักศึกษา ปวส.แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เนื่องด้วยบิดาได้เสียชีวิต

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการ และนายพินิจ สัตบุตร์ ครูชำนาญการพิเศษ มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของนางสาวนวรัตน์ บุญสินทร นักศึกษา ปวส.แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เนื่องด้วยบิดาได้เสียชีวิต

Related Articles