>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมอาชีวะพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรมอาชีวะพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Related Articles