>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ โดยมีนายวิโรจน์ มั่นคง นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องสัมมนาอาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Related Articles