>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Related Articles