>> ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ทำพิธีสักการะไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ทำพิธีสักการะไหว้พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

Related Articles