>> นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ บริเวณหน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

Ratings
(0)

นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ บริเวณหน้าอาคาร ๑ และอาคาร ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

Related Articles