>> นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการทั่วไป และครูพิเศษสอน ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Ratings
(0)

นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฯ ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการทั่วไป และครูพิเศษสอน ณ ห้องสัมมนา อาคารกาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2546

Related Articles