ประกาศ>> วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน ๑ อัตรา โดยมีค่าตอบแทนรายเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท จบปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์

Ratings
(2)

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู จำนวน ๑ อัตรา โดยมีค่าตอบแทนรายเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท จบปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ #คลิกที่ลิงค์ด้านบน

Related Articles