ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม ประชุมครูและเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่ห้องประชุมงานกิจกรรม

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นางจิตติมา บุญรอด นายพิมล นุชถนอม ประชุมครูและเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ที่ห้องประชุมงานกิจกรรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

Related Articles