ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมอาจารย์แผนกอาหารและโภชนาการสาธิตทำอาหารและร่วมถ่ายรายการยกโขยงยกขยี้ตีสี่

Ratings
(0)

ดร.ณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมอาจารย์แผนกอาหารและโภชนาการ นางสาวสวาท เกิดศิริ ครู คศ. ๓ ,นางสาวสุอาพร เส้งสุข ครูผู้ช่วย ,นางสาวสุนันทา นักเรียนแผนกอาหารฯ สาธิตทำอาหารและร่วมถ่ายรายการยกโขยงยกขยี้ตีสี่ .๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

Related Articles