>> นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ Fix

Ratings
(0)

นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ Fixit-จิตอาสา ณ ที่ว่าการอำเภอหนองปรือ จ.กาญจนบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2564

Related Articles