นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึ

Ratings
(0)

Related Articles