นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักบริการบาริสต้า (Barista) อย่างมืออาชีพ

Ratings
(0)

Related Articles