นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Ratings
(0)

Related Articles