นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมการแข่งขันจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เ

Ratings
(0)

Related Articles