ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมคณะครู เข้าร่วม

Ratings
(0)

Related Articles