คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ครูผู้สอน ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

Ratings
(0)

คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ครูผู้สอน ผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โดยมี ดร.ชาตรี จำปาศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ,นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางภัทรภร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนกองลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสัมมนากาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

Related Articles