นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

Ratings
(0)

Related Articles