นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางกัญญา หมอกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่ว

Ratings
(0)

Related Articles