เยี่ยมชมการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อปฏิบัติงานอาชีพ นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารนางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒ

Ratings
(0)

Related Articles