ประชุมคณะผู้บริหาร นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ประชุมคณะผู้บริหาร โดยมีนางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายพิมล นุชถนอม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวิโรจน์ มั่นคง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นั

Ratings
(0)

Related Articles