>> นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมหารือติดตามความคืบหน้า การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ โดยมี เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ratings
(0)

Related Articles